Vì sự phát triển và tiến bộ của cộng đồng

Thông tin cần thiết gửi về:

 

lambinhthuong@gmail.com

 

hay ĐT: 0907188720
 


 Số lượt:
Web Site Traffic Counters
SÁCH PHÁP LUẬT ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM
Luật Giáo Dục 2005
Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
Bộ Luật Lao Động
Các Mẫu Văn Bản Trợ Giúp Pháp Lý Giao Dịch Hành Chính Ngành Giáo Dục Đào Tạo
Cẩm nang nghiệp vụ soạn thảo văn bản và văn thư ngành Giáo dục - Đào tạo
Các thủ tục hành chính nâng cao công tác quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Luật Bình Đẳng Giới (Có Hiệu Lực Từ 01-07-2007)
Hệ Thống Văn Bản Về Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Thanh Tra Và Các Quy Định Mới Nhất Về Công Tác Thanh Tra, .
... 
Bộ Luật Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Song ngữ Việt - Anh )
Hệ Thống Hóa Các Văn Bản Pháp Luật Quy Định Việc Mua Sắm, Sử Dụng Tài Sản Và
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Qui Định Về Cơ Chế Quản Lý Tài Chính Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Mới
Các Văn Bản Pháp Luật Về Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Song Ngữ Anh - Việt)
Chế Độ, Tuyển Dụng Thôi Việc, Kỷ Luật Và Các Chính Sách Mới Đối Với Cán Bộ Công Chức Người Lao Động
Luật Viên Chức, Luật Cán Bộ Công Chức (Có Hiệu Lực Từ Ngày 1-1-2012)
Quyền Con Người - Quyền Công Dân Trong Hiến Pháp Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)
Luật Giao Thông Đường Bộ - Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
THƯ VIỆN PHAN BỘI CHÂU ĐÓN MỪNG QUÝ BẠN ĐỌC

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN THÂN THIỆN TRƯỜNG PBC NĂM 2010 - 2012

  ÂM VANG NGÀY XUÂN

LUẬT TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

SÁCH LUẬT CUNG CẤP NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, GIÚP CUỘC SỐNG MỖI CHÚNG TA AN LÀNH HƠN

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT THƯỜNG DÙNG TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG:

1. THÔNG TƯ 58, Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

2. LUẬT GIÁO DỤC(Có thể xem đầy đủ tại đây)

2. LUẬT BIỂN VIỆT NAM(Có thể xem đầy đủ tại đây)

CHÚ Ý: BẠN CÓ THỂ ĐỌC TRỰC TIẾP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC TẠI ĐÂY
THƯ MỤC SÁCH PHÁP LUẬT MỚI BỔ SUNG Ở ĐÂY


ĐƯỢC GỢI Ý CỦA PHÒNG GD-ĐT QUẬN TÂN PHÚ VÀ CHỈ ĐẠO CỦA BGH TRƯỜNG,
THƯ VIỆN TỔ CHỨC TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SÁCH PHÁP LUẬT TỪ THÁNG 12/2010 DẾN NAY


SÁCH LUẬT ĐƯỢC NHIỀU BẠN ĐỌC NGHIÊN CỨU