Vì sự phát triển và tiến bộ của cộng đồng

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH PHÁP LUẬT

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

TRƯNG BÀY SÁCH PHÁP LUẬT NĂM 2016 - 2017


GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tác giả: Quốc Hội ban hành
Nhà xuất bản : NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật
Ngày xuất bản: 2013
Số trang: 72tr
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
* Lệnh về việc công bố Hiến pháp
- Ngày 8/12/2013 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lệnh công bố Hiến pháp Việt Nam
* Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bao gồm cácchương :
Chương I: Chế độ chính trị
Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
Chương IV: Bảo vệ Tổ Quốc
Chương V: Quốc Hội
Chương VI: Chủ tịch nước
Chương VII: Chính phủ
Chương VIII: Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân
Chương IX: Chính quyền địa phương
Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước
Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tác giả: Quốc Hội ban hành
Nhà xuất bản : NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 2013
Số trang: 72tr
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
* Lệnh về việc công bố Hiến pháp
- Ngày 8/12/2013 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lệnh công bố Hiến pháp Việt Nam
* Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bao gồm cácchương :
Chương I: Chế độ chính trị
Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
Chương IV: Bảo vệ Tổ Quốc
Chương V: Quốc Hội
Chương VI: Chủ tịch nước
Chương VII: Chính phủ
Chương VIII: Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân
Chương IX: Chính quyền địa phương
Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước
Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

CẨM NANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tác giả: Ban An Toàn Giao Thông TP.HCM
Nhà xuất bản : Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM
Ngày xuất bản: 05/11/2012
Số trang: 30 tr
Kích thước: 10 x 14,5 (cm)
Giới thiệu nội dung :
"Năm An toàn giao thông 2012" Thiết lập trật tự, kỷ cương giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông. Phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô. An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người. Nói không với rượu bia khi tham gia giao thông. Chạy xe quá tốc độ là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Nghiêm cấm người đi xe mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe. Không đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Phải đi đúng phần đường lề đường. Tuân thủ nguyên tắc giao thông đường bộ. Tự giác chấp hành báo hiệu đường bộ.Có thể đọc nhiều hơn về "Cẩm nang an toàn giao thông đường bộ" tại đây.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

Luật Biển Việt Nam

Tác giả: Quốc Hội ban hành
Nhà xuất bản : NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 11/7/2012
Số trang: 40
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
* Lệnh số 16/2012/L-CTN
- Ngày 2/7/2012 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lệnh công bố Luật Biển Việt Nam
* Luật biển Việt Nam
Mục lục:
1. Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội (Có hiệu lực từ 01/01/2013)
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Vùng biển Việt Nam
Chương III: Hoạt động trong vùng biển Việt Nam
Chương IV: Phát triển kinh tế biển
Chương V: Tuần tra, kiểm soát trên biển
Chương VI: Xử lý vi phạm
Chương VII: Điều khoản thi hành
Có thể đọc toàn văn "Luật Biển Việt Nam" tại đây
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

CẨM NANG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG

BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN BIỂN, HẢI ĐẢO

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,

SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, QUẢN LÝ, BẢO VỆ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BIỂN HẢI ĐẢO VIỆT NAM

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 11/7/2012
Số trang: 210
Kích thước: 19 x 27 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Biển và hải đảo có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong nhiều năm qua, các nguồn lợi từ biển mang lại đã đóng góp to lớn vào quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức gay gắt về bảo vệ biển, đảo, khai thác tài nguyên và môi trường biển... Vừa qua Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản mới về bảo vệ quyền lợi của biển, đảo.
Mục lục:
1. Luật biển Việt Nam.
2. Công ước của liên hợp quốc về luật biển 1982.
3. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông năm (DOC).
4. Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa .
5. Hiệp định giữa nước CHXHCN VIỆT NAM và nước CHND TRUNG HOA về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của 2 nước trong Vịnh Bắc Bộ.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thái Anh – Nguyễn Đức – Đàm Xuân (biên soạn)
Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
Ngày xuất bản: tháng 04/2009
Số trang: 558 trang
Kích thước: 14 x 20(cm)
Giới thiệu nội dung:
Thay cho những phát ngôn chính thức, cuốn sách tập hợp tất cả ý chí và nguyện vọng của nhân dân, các bộ, ban, ngành trước chủ quyền lãnh thổ.
Được biên soạn và ra đời ngay sau sự kiện Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02 và Viking II trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Việt Nam, thay cho những phát ngôn chính thức, cuốn sách tập hợp tất cả ý chí và nguyện vọng của nhân dân, các bộ, ban, ngành trước chủ quyền lãnh thổ, như tên tác giả cuốn sách đề rõ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
"Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam" do nhóm tác giả gồm: Nguyễn Thái Anh – Nguyễn Đức – Đàm Xuân biên soạn, cuốn sách dày 558 trang, được chia làm ba phần:
- Phần thứ nhất: Những cứ liệu lịch sử quan trọng
- Phần thứ hai: Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
- Phần thứ ba: Biển đảo Việt Nam trong Văn chương – Thơ ca – Âm nhạc..

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
Luật Giáo Dục

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 11/07/2012
Số trang: 104
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Mục lục:
* Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo Dục năm 2009
* Luật giáo dục(Đã sửa đổi bổ sung năm 2009)
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Hệ thống giáo dục quốc dân
Mục 1: Giáo dục mầm non
Mục 2: Giáo dục phổ thông
Mục 3: Giáo dục nghề nghiệp
Mục 4: Giáo dục đại học
Mục 5: Giáo dục thường xuyên
Chương III: Nhà trường và cơ sở giáo dục khác
Mục 1: Tổ chức hoạt động của nhà trường
Mục 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường
Mục 3: Các lọai trường chuyên biệt
Mục 4: Chính sách đối với trường dân lập, trường tư thục
Mục 5: Tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác
Chương IV: Nhà giáo
Mục 1: Nhiệm vụ và quyền hạn nhà giáo
Mục 2: Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo
Mục 3: Chính sách đối với nhà giáo
Chương V: Người học
Mục 1: Nhiệm vụ và quyền của người học
Mục 2: Chính sách đối với người học
Chương VI: Nhà trường, Gia đình và Xã hội
Chương VII: Quản lý nhà nước về giáo dục
Mục 1: Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục
Mục 2: Đầu tư cho giáo dục
Mục 3: Hợp tác Quốc tế về giáo dục
Mục 4: Thanh tra giáo dục
Chương VIII: Khen thưởng và Xử lý vi phạm
Chương IX: Điều khoản thi hành

Xem thêm nội dung luật tại đây:

Hoặc nội dung ghi trên bảng .pdf sau -->

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
Các Quy Định Mới Về Điều Lệ, Quy Chế

Trường Phổ Thông Cơ Sở, Trường Phổ Thông Trung Học

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: NXB Lao Động
Ngày xuất bản: 7/2012
Số trang: 272
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Mục lục:
* Lời nói đầu
* Phần thứ nhất(Quy Định Mới Về Điều Lệ Đối Với Trường Phổ Thông Cơ Sở, Trường Phổ Thông Trung Học)
1. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD-ĐT ban hành điều lệ trường THCS và trường THPT có nhiều cấp học
2. Thông tư số 21/20101/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD-ĐT ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
3. Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD-ĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
* Phần thứ hai(Quy Định Mới Về Quy Chế Đối Với Trường Phổ Thông Cơ Sở, Trường Phổ Thông Trung Học)
4. Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
5. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
6. Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.
7. Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2012 của Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC GIÁO VIÊN,

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Tác giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : NXB Lao Động
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 19 x 27 (cm)
Số trang : 352
Giới thiệu nội dung :
Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, Chính phủ và các bộ ngành, đặc biệt là Bộ giáo dục và đào tạo, đã ban hành nhiều văn bản mới, sửa đổi bổ sung để kịp thời hướng dẫn ngành giáo dục và đào tạo thực hiện.
Để góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo nói chung, Chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ, công chức viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách "Hệ Thống Các Văn Bản Hướng Dẫn Chế Độ, Chính Sách Đãi Ngộ Đối Với Giáo Viên, Cán Bộ, Công Chức Ngành Giáo Dục Đào Tạo"
Cuốn sách gồm các phần:
Phần thứ nhất: Luật cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ hai: Quy định mới về cán bộ, công chức

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

Các Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Dành Cho Hiệu Trưởng

Về Quản Lý Tài Chính, Công Khai Tài Chính Trong Nhà Trường

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà xuất bản: NXB Lao động
Ngày xuất bản: 2012
Số trang: 464
Kích thước: 19 x 27 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán kinh phí ngân sách nhà nước trong nhà trường có tầm quan trọng đặc biệt.
Nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách về giáo dục và đào tạo nói chung về quản lý tài chính, công khai tài chính trong nhà trường nói riêng, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách "Các Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Dành Cho Hiệu Trưởng Về Quản Lý Tài Chính, Công Khai Tài Chính Trong Nhà Trường"
Nội dung cuốn sách gồm các phần:
Phần thứ nhất: Các văn bản hướng dẫn công tác kế toán, kiểm toán trong trường học
Phần thứ hai: Quy định mới về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 quản lý, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước
Phần thứ ba: Các văn bản hướng dẫn công tác quản lý tài chính trong giáo dục và thu, chi qua kho bạc
Phần thứ tư: Các văn bản hướng ẫn công tác thu, chi tài chính, quản lý và sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh
Phần thứ năm: Các văn bản quy định về học bổng, trợ cấp xã hội, chế độ ưu đãi, cho vay dối với học sinh, sinh viên

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

Những Điều Cần Biết Về Pháp Luật Dành Cho Hiệu Trưởng

Trong Quản Lý Nhà Trường

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhà xuất bản: NXB Lao động
Ngày xuất bản: 2012
Số trang: 512
Kích thước: 19 x 27 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo nói chung, hoạt động của Hiệu trưởng nhà trường nói riêng, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: "Những Điều Cần Biết Về Pháp Luật Dành Cho Hiệu Trưởng Trong Quản Lý Nhà Trường"
Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:
Phần thứ nhất: Quy định chung dành cho hiệu trưởng
Phần thứ hai: Quy định mới về tuyển sinh, đào tạo, dạy thêm, học thêm
Phần thứ ba: Quy định mới về thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, đánh giá, xếp loại học sinh, văn bằng, chứng chỉ
Phần thứ tư: Quy định mới về Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của trường học
Phần thứ năm: Quy định mới về tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và nhà trường
Phần thứ sáu: Quy định mới về chuẩn Hiệu trưởng và Hội đồng hiệu trưởng
Phần thứ bảy: Quy định mới về Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, khen trưởng, xử lý kỷ luật, xử phạt trong lĩnh vực giáo dục
Cuốn sách chắc chắn sẽ là cẩm nang hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt đối với bạn đọc là những người giữ vai trò, vị trí trong yếu trong công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong các nhà trường ở nước ta.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

Luật Bảo Hiểm Y Tế

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: Quý IV năm 2012
Số trang: 48
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Mục lục:
* Lệnh số 23/2008/L-CTN
- Ngày 28/11/2008 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lệnh công bố Luật Bảo Hiểm Y Tế
* Luật Bảo Hiểm Y Tế
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế
Chương III: Thẻ bảo hiểm y tế
Chương IV: Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế
Chương V: Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế
Chương VI: Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Chương VII: Quỹ bảo hiểm y tế
Chương VIII: Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế
Chương IX: Thanh tra khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về bảo hiểm y tế
Chương X: Điều khoản thi hành.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

Bộ Luật Lao Động 2012, Luật Công Đoàn 2012,

Quy Định Mới Nhất Về Tiền Lương Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế....

(Có hiệu lực từ ngày 01/5/2013)

Tác giả: Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội
Nhà xuất bản : NXB Lao Động
Ngày xuất bản: 9/2012
Số trang: 480
Kích thước: 19 x 27 (cm)
Giới thiệu nội dung :
"Bộ Luật Lao Động 2012, Luật Công Đoàn 2012, Quy định mới nhất về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, làm thêm chế độ nghỉ thai sản, xử lý kỷ luật trách nhiệm bồi thường, hoàn trả vị trí làm việc, chế độ công tác phí" gồm các phần sau:
Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng.
Phần thứ hai: Quy định mới nhất về Bộ luật lao động 2012.
Phần thứ ba: Quy định mới về cán bộ, công chức,
Phần thứ tư: Quy định mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Trân trọng giới thiệu.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

Luật Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 11/07/ 2012
Số trang: 32
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Mục lục:
* Lệnh số 12/2012/L-CTN
- Ngày 02/07/2012 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lệnh công bố Luật Phổ Biến Giáo Dục
* Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
Mục 1: Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chung cho công dân.
Mục 2 : Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù.
Mục 3 : Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân..
Chương III: Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ , chức, cá nhân.
Mục 1: Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức.
Mục 2 : Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của cá nhân.
Chương IV: Các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Chương V: Điều khoản thi hành.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH


Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá

 

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 11/07/ 2012
Số trang: 28
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Mục lục:
* Lệnh số 07/2012/L-CTN
- Ngày 02/07/2012 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lệnh công bố Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá
* Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá.
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá
Chương III: Các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá
Chương IV: Các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá
Chương V: Điều khoản thi hành.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

Luật Khiếu Nại

 

 

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 2012
Số trang: 56
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Mục lục:
* Lệnh số 11/2011/L-CTN
- Ngày 25/11/2011 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lệnh công bố Luật Khiếu Nại
* Luật Khiếu Nại
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Mục 1: Khiếu nại
Mục 2 : Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý
Chương III: Giải quyết khiếu nại
Mục 1: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại
Mục 2 : Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu.
Mục 3 : Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai.
Mục 4 : Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
Chương IV: Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức
Chương V: Tiếp công dân.
Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại.
Chương VII: Xử lý vi phạm.
Chương VIII: Điều khoản thi hành.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

Luật Tố Cáo

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 2012
Số trang: 48
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.
Mục lục:
* Lệnh số 12/2011/L – CTN
- Ngày 25 tháng 11 năm 2011 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lệnh công bố Luật.
* Luật tố cáo
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tốt cáo và người giải quyết tố cáo.
Chương III: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Mục 1: Thẩm quyền giải quyết tố cáo
Mục 2: Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo
Chương IV: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.
Chương V: Bảo vệ người tố cáo
Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.
Chương VII: Khen thưởng và xử lý vi phạm
Chương VIII: Điều khoản thi hành .

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

Luật Viên Chức

 
Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 15/08/2012
Số trang: 48
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Mục lục:
* Lệnh số 15/2010/L-CTN
- Ngày 29/11/2010 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lệnh công bố Luật viên chức.
* Luật viên chức
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Quyền, nghĩa vụ của viên chức.
Mục 1: Quyền của viên chức
Mục 2: Nghĩa vụ của viên chức
Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức
Mục 1: Tuyển dụng
Mục 2 : Hợp đồng làm việc.
Mục 3 : Bổ nhiệm , thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm của viên chức.
Mục 4 : Đào tạo, bồi dưỡng.
Mục 5 : Biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm.
Mục 6 : Đánh giá viên chức.
Mục 7 : Chế độ thôi việc, hưu trí..
Chương IV: Quản lý viên chức
Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm.
Chương VI: Điều khoản thi hành.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

Bộ Luật Lao Động Và Luật Sửa Đổi, Bổ Sung

Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN..
Ngày xuất bản : 01/04/2010.
Nhà xuất bản: NXB Tư Pháp
Số trang: 140 tr
Kích thước: 13 x 19(cm).
Giới thiệu nội dung :
Mục lục:
Lời giới thiệu
Bộ luật lao động (Toàn văn)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (năm 2002)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (năm 2006)
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động (năm 2007)
-------------------------------
Những nội dung mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động hiện hành (223 điều). Sau đây là một số nội dung mới của Luật này.
Chương I. Những quy định chung (gồm 8 điều, từ điều 1 đến điều 8)
Chương này cơ bản vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Tuy nhiên, Chương I bổ sung thêm Điều 3 giải thích từ ngữ, trong đó đưa ra khái niệm về quan hệ lao động " là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động" (khoản 6 Điều 3) và Cưỡng bức lao động là "việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ" (khoản 10 Điều 3).
Một điểm mới trong Chương I là việc ghi nhận quyền đóng cửa tạm thời doanh nghiệp, quyền gia nhập hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp của người sử dụng lao động; bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm cho phù hợp với các qui định của Công ước quốc tế về lao động mà Việt Nam đã phê chuẩn như cấm lao động cưỡng bức.
Chương II. Việc làm (6 điều từ Điều 9 đến Điều 14)
Quy định về việc làm, giải quyết việc làm, quyền làm việc của người lao động, quyền tuyển chọn lao động của người sử dụng lao động, chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm và tổ chức dịch vụ việc làm. Điểm mới của chương này là bổ sung thêm các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tham gia giải quyết việc làm
Chương III. Hợp đồng lao động
Chương III có 5 mục 44 điều (từ điều 15 đến điều 58) ...
Xem thêm tại đây:

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

Luật Lưu Trú

 

 

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 2012
Số trang: 40
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.
Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản: 2012
Số trang: 40
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung :
Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.
Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

Luật Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em

 
Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Ngày xuất bản: Quý II/2011
Nhà xuất bản: NXB Tư Pháp
Số trang: 32 tr
Kích thước: 13x19 cm
Giới thiệu nội dung :
Luật Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2004
Bao gồm các chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em
Chương III: Trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chương IV: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Chương V: Điều khoản thi hành
Trân trọng giới thiệu

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

Luật Tố Tụng Hành Chính

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Ngày xuất bản: Quý II/2011
Nhà xuất bản: NXB Lao Động - Xã Hội
Số trang: 160 tr
Kích thước: 13 x 19 (cm)
Giới thiệu nội dung:
Luật này quy định về tố tụng hành chính và cách giải quyết tố tụng hành chính
Mục lục:
* Lệnh số 22/2010/L – CTN ngày 7 tháng 12 năm 2010 của Chủ tích nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật.
* Luật Tố Tụng Hành Chính
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Thẩm quyền của tòa án.
Chương III: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành và việc thay đổi người tiến hành tố tụng
Chương IV: Người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng.
Chương V: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời
Chương VI: Chứng minh và chứng cứ.
Chương VII: Cấp,tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
Chương VIII: Khởi kiện, thụ lý vụ án
Chương IX: Chuẩn bị xét xử
Chương X: Phiên tòa sơ thẩm
.......................................
Chương XVIII: Điều khoản thi hành

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

LUẬT ĐO LƯỜNG

Tác giả: Quốc Hội Nước CHXHCNVN..
Ngày xuất bản : 01/01/2012
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Số trang: 48 tr
Kích thước: 13 x 19(cm).
Giới thiệu nội dung :
Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường tại Việt Nam.
Mục lục
Chương I. Những quy định chung
Chương II. Đơn vị đo, chuẩn đo lường
Mục 1. Đơn vị đo
Mục 2. Chuẩn đo lường
Chương III. Phương tiện đo
Chương IV. Phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Chương V. Phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn
Mục 1. Phép đo
Mục 2. Lượng của hàng đóng gói sẵn
…....

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
     

Truyện pháp luật xưa và nay - Tập 3 - Tập 4 - Tập 5

Truyện pháp luật xưa và nay - Tập 3
Tác giả: Trần Minh Trang.
Nhà xuất bản: NXB Giáo dục
Ngày xuất bản: 10/2012
Số trang: 194
Kích thước: 14.5 x 20.5 (cm)
Truyện pháp luật xưa và nay - Tập 4
Tác giả: Trần Minh Trang.
Nhà xuất bản: NXB Giáo dục
Ngày xuất bản: 10/2012
Số trang: 198
Kích thước: 14.5 x 20.5 (cm)
Truyện pháp luật xưa và nay - Tập 5
Tác giả: Trần Minh Trang - Trần Văn Đức (Tuyển chọn, biên soạn)
Nhà xuất bản: NXB Giáo dục
Ngày xuất bản: 10/2012
Số trang: 224
Kích thước: 14.5 x 20.5 (cm)

Giới thiệu nội dung :
Từ xưa đến nay, ở thời nào pháp luật cũng luôn là phương tiện quan trọng và cần thiết để nhà nước quản lý xã hội, bảo đảm cho xã hội phát triển trong vòng trật tự và phù hợp với lợi ích của nhà nước. Bên cạnh những tấm gương sáng về tuân thủ pháp luật, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà ở mọi thời đại, vẫn luôn xuất hiện những hiện tượng vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực và ở mọi tầng lớp khác nhau, từ người dân cho đến những ông quan quyền cao chức trọng. Trong số đó, phần lớn đều đã được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân, các tác giả đã biên soạn nên bộ sách "Truyện pháp luật xưa và nay". Sách bao gồm nhiều tập, tập hợp những câu chuyện pháp luật chọn lọc ở trong và ngoài nước, từ thời cổ đại cho đến ngày nay về những tấm gương tuân thủ pháp luật mẫu mực và những hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Qua đây, chúng ta có thể hiểu thêm về tính quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật, đồng thời nắm rõ nguyên tắc "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật", từ đó từng bước hoàn thiện mình trong cách xử sự theo các chuẩn mực của pháp luật.
Bố cục mỗi tập sách bao gồm 3 phần:
Phần thứ nhất. Truyện pháp luật thời xưa
Phần thứ hai. Án xưa - Luật nay, Án nay - Luật xưa
Phần thứ ba. Truyện pháp luật thời nay.