Vì sự phát triển và tiến bộ của cộng đồng

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 3-2

GIỚI THIỆU CHUNG

MỘT SỐ SÁCH HAY, SÁCH QUÝ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 3-2

GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH
 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng

Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi

Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non

Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời…"


Hòa chung không khí rộn ràng chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2016). Thư viện trường THCS Phan Bội Châu quận Tân Phú, T.p Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn Thư mục giới thiệu sách chuyên đề “KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 03/2”.
Thư viện trường được Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân phú và Thư viện quận Tân Phú tặng một số sách hay, sách quý nên đã cố gắng chọn lọc ra một số sách chủ đề về Đảng, xin giới thiệu đến quý bạn đọc: Những tài liệu về lịch sử Đảng bộ Tp.HCM, về những mùa xuân thắng lợi của cách mạng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, những truyền thống hào hùng, vẻ vang của Đảng, tinh thần chiến đấu bất khuất, anh dũng của Đảng bộ và Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; đồng thời cũng khẳng định những thành tựu tiêu biểu của đất nước, của Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển vươn tầm cao mới…
Trân trọng kính mời quý bạn đọc, Thầy Cô và các em học sinh thân yêu đón đọc để ôn lại những trang sử rực rỡ trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố anh hùng, Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta!

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

 LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1930 - 1975

Lịch sử Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1975 / Đảng Cộng Sản Việt Nam – Ban chấp hành Đảng Bộ Tp.HồChí Minh. - Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự thật.- Hà Nội, 2015.


*Giới thiệu nội dung:
Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh đã qua hơn 300 năm hình thành và phát triển là một trung tâm đô thị lớn ở miền Nam, một địa bàn chiến lược quan trọng, quan hệ gắn bó với phong trào đấu tranh cách mạng cả nước. Nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định vốn có truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, chống ngoại xâm.
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng, cùng với cả nước, nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã một lòng một dạ sắt son theo Đảng, đấu tranh kiên cường và đã góp phần giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định “Đứng ở đầu sóng ngọn gió, giữa sào huyệt của kẻ thù, vẫn luôn một dạ kiên trung bất khuất”, cùng miền Nam thành đồng Tổ quốc đã “Đi trước về sau”; đã anh dũng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong mỗi chiến công của Thành phố đều “Có máu xương, công sức và trí tuệ của chiến sĩ và đồng bào khắp mọi miền đất nước”; đã hội tụ và lan tỏa, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo. Khi đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tiếp tục xác định “cùng cả nước, vì cả nước”, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đã đi trước và cố gắng về đích trước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Truyền thống vẻ vang đó, Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản vô giá, là sức mạnh tinh thần, là nguồn động lực to lớn để Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hiện đại, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và tình cảm, nguyện vọng của đông đảo đồng chí, đồng bào thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1930 – 1975. Đây là một trong những công trình khoa học công phu, có giá trị lớn và quy mô đồ sộ nhất trong số các cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương, là tài liệu chính thống cho việc học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc, phục vụ đắc lực công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay và các thế hệ mai sau.

          Thư viện vinh dự giới thiệu cuốn sách quý cùng bạn đọc!


GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

     Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh – Từ Đại hội đến Đại hội / Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. – Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2015.


*Giới thiệu nội dung:
Đảng bộ thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ rất sớm, tháng 3-1930, ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cũng là một trong những Đảng bộ ra đời sớm nhất trên cả nước để lãnh đạo cách mạng tại địa phương.

… 40 năm trôi qua kể từ ngày thành phố được hoàn toàn giải phóng. Từ đó đến nay, Đảng bộ Thành phố đã trải qua 9 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội là một chặn đường Đảng bộ phát triển và ngày càng hoàn thiện mình. Phát huy truyền thống quý báu của thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ thành phố mang tên Bác – Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hợp lòng dân, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; vững vàng bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, ra sức phát triển sản xuất, từng bước khẳng định vị trí “đầu tàu kinh tế của cả nước”; phát huy tinh thần Thành phố Hồ Chí Minh “cùng cả nước, vì cả nước”, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thành tựu trong từng nhiệm kỳ đại hội đảng bộ thành phố làm cho Nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Uy tín, vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh đối với cả nước và quốc tế ngày càng được nâng cao. Đảng bộ và Nhân dân thành phố có niềm vinh dự, tự hào là “đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa , giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước” được đóng góp tích cực công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp chung, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” đúng như lời Bác Hồ kính yêu căn dặn.
Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, để nhìn lại những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố trong 9 nhiệm kỳ qua, đồng thời cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân muốn tìm hiểu về các kỳ đại hội của Đảng bộ Thành phố, được sự chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện cuốn sách Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh – Từ Đại hội đến Đại hội

          Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách hay tới quý bạn đọc

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

KỶ YẾUTỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGTRONG SẠCH VỮNG MẠNH 2000 – 2013

Kỷ yếu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 2000 - 2013 / Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh – Tạp chí sổ tay xây dựng Đảng. - Nxb. Văn hóa – Văn nghệ, 2015.


*Giới thiệu nội dung :
Trong bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp cách mạng, Đảng có vững mạnh phát triển hay không đều phụ thuộc vào sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì mục tiêu và cũng là giải pháp, nhiệm vụ là xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua đã nêu lên 8 phương hướng để xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI, trong đó phương hướng thứ 8 là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Trong những nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Với nhiệm vụ và những chỉ tiêu cụ thể, các cấp ủy đã quán triệt trong nhận thức và có nhiều chỉ đạo thực tế phù hợp với tình hình tổ chức đảng tại các Chi bộ, Đảng bộ.
Thực tiễn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn sinh động với nhiều mô hình, nhiều cách thức linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình và tính chất của từng loại hình tổ chức đảng vào từng thời kỳ nhất định. Việc đánh giá chất lượng đối với các tổ chức đảng, nhất là các cơ sở đảng, được cấp ủy chú trọng và thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Từ đó, những tổ chức đảng được tuyên dương trong sạch, vững mạnh tiêu biểu điển hình trong những năm qua.

      Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách hay đến bạn đọc.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNHTHEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.HỎI VÀ ĐÁP

      Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hỏi và đáp/ Hà Nguyên. – Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Thông tin và Truyền thông, 2015.

*Giới thiệu nội dung:
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ Cộng sản trọn đời vì nước vì dân, là biểu tượng khí phách anh hùng, ý chí độc lập tự cường, kiên trì lý tưởng, sáng tạo và quyết thắng, không khuất phục trước mọi kẻ thù. Trước khi đi xa, Người đã dành nhiều tâm sức viết di chúc, để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn  dân ta và cho muôn đời con cháu mai sau một di sản tinh thần vô giá. Bản di chúc là nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hơn 46 năm đã qua, bản di chúc của Người còn nguyên giá trị và có nhiều ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Với lòng thành kính nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trách nhiệm với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải không ngừng tự xét lại mình một cách cặn kẽ đã sống, học tập, rèn luyện, làm việc, chiến đấu như thế nào và phải tiếp tục làm gì để thực hiện Di chúc của Bác ? cũng như cần học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thiết thực góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Trong cuốn sách này, với mong muốn làm cầu nối giúp cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi, tác giả Hà Nguyên lần lượt trình bày những nội dung cơ bản về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vấn đề học tập, vận dụng Di chúc của Người để góp phần  xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh dưới hình thức hỏi và đáp.

          Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách hay đến bạn đọc!


GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNGVÌ ĐỘC LẬP, TỰ DO VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘITIẾN LÊN GIÀNH NHỮNG THẮNG LỢI MỚI

       Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới / Lê Duẫn. – T.P.Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp T.P.Hồ Chí Minh, 2013.


*Giới thiệu nội dung:
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng, đồng chí Lê Duẫn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã phát biểu một bài lấy đầu đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tư do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới. Đây là một tác phẩm có tầm quan trọng rất lớn, có tính chất tổng kết lý luận và thực tiễn rất cơ bản, hướng dẫn toàn Đảng, toàn dân ta vươn lên đạt những thắng lợi mới cho sự nghiệp cách mạng.
…Từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, trải qua bao sóng gió, Đảng vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo cách mạng nước ta đạt được những thành tựu mới, không ngừng nâng cao thế lực của đất nước. Trên bước đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, nhiều vấn đề được Tổng Bí thư Lê Duẫn trình bày trong tác phẩm  “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tư do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới” này như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng củng cố và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, tăng cường đoàn kết…đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Do đó, việc học tập tác phẩm này sẽ giúp cho mỗi chúng ta trau dồi hiểu biết sâu hơn về lý luận, phát huy năng lực công tác, củng cố và tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết trên cơ sở nhất trí vững chắc về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức, hướng tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách hay đến bạn đọc!GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

THỜI DỰNG ĐẢNG

     Thời dựng Đảng / Thép Mới.  – T.P.Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.
           
  * Giới thiệu nội dung:
   THỜI DỰNG ĐẢNG  19-2-1925 – 3-2-1930 “Cả một thời kỳ thai nghén, mang nặng, đẻ đau, đã quyết định tính chất và vai trò của Đảng, hướng đi lên chính xác của đất nước, cái kiên và cái cường của phong trào, độ vững và sức bật của dân tộc và mỗi con người.
    Lúc này đây, đang có một sự khao khát trở về nguồn để bồi dưỡng cho mình sức mạnh đi tới, khi đến lượt chúng ta đây vươn cao lên để giải quyết tổng hợp những nhiệm vụ nặng nề và rộng lớn của thời kỳ mới, trực tiếp thực hiện những điều mơ ước – vì nó mà sống và chết – của những người cộng sản Việt Nam thuộc lớp đầu tiên.
      Tác giả Thép Mới đã kể chuyện đơn sơ về thời dựng Đảng…
      Tập sách nhỏ Thời dựng Đảng là những bài báo tác giả viết đăng trên báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm “Ngày thành lập Đảng 3 tháng 2”. Với những nội dung sau:

 • Lời nói đầu.
 • Hai chữ giác ngộ.
 • Đường Kách mệnh
 • Tư cách người Kách mệnh
 • Từ mảnh đất Thăng Long
 • Đảng đã mọc trong lòng giai cấp
 • Từ truyền đơn đến cờ đỏ
 • Tết 1930
 • Thay lời bạt.

 • Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách quý đến bạn đọc!

.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

HỒI KÝ CĂN CỨ KHÁNG CHIẾNKHU SÀI GÒN – CHỢ LỚN – GIA ĐỊNHTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (1945 – 1975)

     Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1945 – 1975) / Nhiều tác giả. – T.P.Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp T.P.Hồ Chí Minh, 2014.
                                          
*Giới thiệu nội dung:  
      Cuốn sách Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh (1945 – 1975) là những tập hợp ban đầu ghi lại, phản ảnh một phần nhỏ cuộc sống chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện cực kỳ anh dũng và phong phú, đầy ắp tình yêu thương của đồng bào, đồng chí, đồng đội, gắn với những chiến công oanh liệt, với sự hy sinh vô cùng to lớn của đồng chí, đồng bào ta. Những bài viết này thật sự là những tư liệu vô cùng quý giá, phản ảnh sinh động về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dưới sự lãnh đạo của Khu ủy, Thành ủy; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là với thế hệ trẻ về lịch sử kháng chiến, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về cuộc sống, chiến đấu gian khổ, hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; và trên hết đó là bài học tin dân, thương dân và dựa vào dân; bám dân, xây dựng thế trận lòng dân; xây dựng Đảng, là tinh thần kiên định, quyết tâm bám trụ kháng chiến “Một tấc không đi, một li không rời” của các chiến sĩ cách mạng ngay tại trung tâm đầu não, sào huyệt của kẻ thù.

         Cuốn sách Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh (1945 – 1975) được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo việc tổ chức biên soạn, bao gồm 102 bài, trong đó có 19 bài viết về giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 83 bài viết về giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

          Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách hay đến bạn đọc!

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

HỒI KÝ CĂN CỨ KHÁNG CHIẾNKHU SÀI GÒN – CHỢ LỚN – GIA ĐỊNHTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (1945 – 1975)

Tập 2

     Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1945 – 1975) - tập 2 / Nhiều tác giả. – T.P.Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp T.P.Hồ Chí Minh, 2014. 


*Giới thiệu nội dung:
… Thời gian qua đi, những dấu tích một thời vẻ vang của căn cứ địa và hậu phương cách

mạng cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có thể bị phai mờ theo năm tháng, nhưng vị trí, vai trò của căn cứ địa và hậu phương cách mạng trong 30 năm chiến tranh giải phóng vẫn còn nguyên giá trị và để lại những bài học quý cần tiếp tực nghiên cứu, vận dụng, phát huy trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mai sau.
Cuốn sách Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1945 – 1975) - tập 2 nhằm ghi lại những ký ức thiêng liêng về cuộc sống, chiến đấu, học tập, rèn luyện, những tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ở các căn cứ nằm ngoài địa bàn Thành phố; thể hiện lòng tri ân đối với sự giúp đỡ của Đảng bộ và Nhân dân các tỉnh bạn.
Cuốn sách  Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1945 – 1975) - tập 2  bao gồm 85 bài viết, phản ảnh một phần nhỏ về những năm tháng sống, công tác, chiến đấu ở các căn cứ kháng chiến đóng trên địa bàn các tỉnh bạn; về tình yêu thương bao la, sự đùm bọc chở che của cấp ủy Đảng, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các địa phương. Những bài viết này thực sự là những tư liệu quý, phản ảnh sinh động hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dưới sự lãnh đạo của Khu ủy (Thành ủy) trên địa bàn tỉnh bạn.

               Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách hay đến bạn đọc!

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT ĐẢNGPHÁT HUY DÂN CHỦTRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ

        Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở / Hồ Thanh  Khôi. – Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2014.

*Giới thiệu nội dung:
      Nhân dịp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đặc biệt là kết luật 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Nhà giáo ưu tú Hồ Thanh Khôi trong nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy về công tác xây dựng đã viết một số sách và một số bài báo xung quanh vấn đề này.
       Cuốn sách “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở”, được Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh tập hợp một số bài viết của tác giả để xuất bản . Nội dung của cuốn sách bao gồm bốn vấn đề:

 • Đảng và vấn đề lý luận cách mạng trong Đảng;
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở;
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở;
 • Một số vấn đề về công tác hành chính – văn phòng cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở.

Thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách hay đến bạn đọc!